Popis databáze (návod)

Co je databáze praktických příkladů

Otevřeli jste databázi námětů z oblasti využití vyšších funkcí uživatelských programů při zpracování podkladů pro podporu výuky na základní škole. Tato databáze byla vytvořena v rámci projektu FYZCHEP.

V databázi naleznete nabídku praktických námětů. U každého námětu je následující struktura:

(1) Základní charakteristika námětu

(2) Ukázka použití námětu

(3) Přehled základních znalostí a dovedností

(4) Přehled základních parametrů použitých v námětu

Jaké činnosti můžete provádět v databázi

Databáze vám umožňuje následující čtyři oblasti činnosti:

1. Prohlédnout si ukázky

V databázi jsou připraveny ukázky. Tyto ukázky si můžete otevřít a prohlédnout. Tak můžete posoudit, zda databáze může pro vás být zajímavá.

2. Filtrovat v databázi podle vlastních požadavků návštěvníka

Databáze vám umožní filtrovat hledání podle tří kritérií:

(1) ročník;

(2) předmět;

(3) učivo.

Po zadání parametrů jednotlivých kritérií vám nabídne databáze anotaci sady námětů, které odpovídají vámi zvoleným parametrům.

3. Stáhnout vybraný námět

Na základě anotací u sady vyfiltrovaných námětů se můžete rozhodnout ke stažení elektronické verze jednoho nebo více námětu. Žádost a vlastní stažení provedete klasickým způsobem používaným v e-shopech, tzn.

(1) vložení námětu do košíku;

(2) vyplnění objednacího formuláře;

(3) potvrzení údajů.

Jediným rozdílem od e-shopů je, že náměty jsou zdarma.

4. Stáhnout požadované náměty

Po odeslání žádosti o zaslání vybraného námětu obdržíte přístupové informace. Ty vám umožní otevřít požadovaný námět. Tyto náměty bude možno po potvrzení přístupovým kódem stáhnout v elektronické podobě. Stažením elektronické verze potvrzujete souhlas s autorskými právy prodejce a zavazujete se dále nepředávat soubory třetí osobě. Každý zájemce může z databáze žádat stažení námětu individuálně.

Jak můžete pracovat s databází

Prostředí databáze používá klasické prvky ovládání aplikací na Internetu.

Pro přecházení do jednotlivých sekcí databáze lze použít horizontální nabídku, která je v horní části obrazovky.

Pro filtrování lze využít zaškrtávací nebo přepínací tlačítka.

Zvolené parametry potvrzujeme samostatným tlačítkem.