Řazení záznamů databáze podle zvolených kritérií

Při práci s databází často potřebujeme přerovnat záznamy podle zvolených kritérií. Jedná se např. o zobrazení záznamů podle zvoleného pole, kdy data v něm jsou srovnána podle abecedy. Dále lze rovnat data podle velikosti. Tuto možnost by měl učitel zvládnout a tím zefektivní svoji práci s databází. Tento námět je zaměřen na ukázku přerovnání záznamů databáze podle hodnot uvedených ve vybraném poli databáze.

Objednat
PŘEDMĚT
Zeměpis
ROČNÍK
všechny
HARDWARE
PC
Tiskárna
SOFTWARE
Microsoft Excel
Výběr záznamů databáze splňujících zadaná kritéria

Zopakujme vlastnost databáze, kterou můžeme výhodně využít při výběru záznamů, s nimiž budeme pracovat. Jedná se o to, že každá databáze by měla mít nejméně jedno pole, v němž se opakovaně vyskytují stejné údaje. Takové položky umožňují filtrovat záznamy v databázi a zobrazit pouze ty záznamy, které učitel požaduje pro přípravu podkladů pro výuku. Tento námět ukazuje základní možnosti filtrování záznamů databáze informací zeměpisného charakteru.

Objednat
PŘEDMĚT
Zeměpis
ROČNÍK
všechny
HARDWARE
PC
Tiskárna
SOFTWARE
Microsoft Excel
Vytvoření tabulky pro testy znalostí žáků

V zeměpisu lze vytvořit velké množství databází, které obsahují strukturované informace z vybraných oblastí zeměpisu. Tyto databáze lze použít k mnoha různým činnostem ve výuce. Jednou z nich je tvorba testů. Pro vytvoření testu z databáze lze jednoduchým způsobem vytvořit pracovní list, přidání jednoho sloupce a odstraněním nebo spíše skrytím sloupce jiného. Databáze nám umožňuje třídit a filtrovat údaje a proto je vytváření testů pro doplnění údajů velmi jednoduché. Tento námět ukazuje možnost vytváření tabulky pro testování znalostí žáků.

Objednat
PŘEDMĚT
Zeměpis
ROČNÍK
všechny
HARDWARE
PC
Tiskárna
SOFTWARE
Microsoft Excel
Přenos formátu polí v databázi zeměpisných informací

Vytváříme-li v zeměpise různé databáze, potom s nimi v průběhu přípravy na výuku často pracujeme. Je proto třeba upravit formát dat v databázi tak, aby byl pro učitele a pro žáky přehledný. Formát jednotlivých částí databáze by měl být jednoduchý, to znamená všechny typy ohraničení a stínování by se neměli příliš komplikovaně míchat nebo kombinovat v databázové tabulce, všechna tato nastavení mohou ovlivnit údaje při kopírování nebo řazení či vyhodnocení pomocí funkcí. Všechny parametry formátu buněk, nastavujeme pro lepší přehlednost tabulek a databází. Tento námět ukazuje některé možnosti formátování dat v databázi.

Objednat
PŘEDMĚT
Zeměpis
ROČNÍK
všechny
HARDWARE
PC
Tiskárna
SOFTWARE
Microsoft Excel
Použití funkce Countif pro popis dat v databázi zeměpisných informací

Učitel často pracuje s databází, která obsahuje záznamy s číselnými hodnotami. V ukázce je to databáze okresů v České republice. Záznamy obsahují číselné údaje: (1) rozloha, (2) počet obyvatel, (3) hustota osídlení, (4) počet obcí. Učitel může z takové databáze pro potřeby výuky velmi rychle zjistit údaje, které odpovídají na otázky následujícího typu: Kolik okresů má více než 100 000 obyvatel? Kolik okresů má více než 150 obcí?, atd. Tento námět ukazuje, jak na takové odpovědi získat rychlou odpověď použitím vhodné statistické funkce.

Objednat
PŘEDMĚT
Zeměpis
ROČNÍK
všechny
HARDWARE
PC
Tiskárna
SOFTWARE
Microsoft Excel