Zjištění počtu států databáze, které splňují stejný požadavek

V některých databázích může být v záznamech pole, které je u některých záznamů vyplněno a u dalších záznamů vyplněno není. V ukázce níže tuto vlastnost má pole moře. Zde je u států, které moře mají napsáno ano a u ostatních je položka prázdná. Takové vyplnění pole umožňuje počítat, kolik záznamů má moře.

Objednat
PŘEDMĚT
Zeměpis
ROČNÍK
všechny
HARDWARE
PC
Tiskárna
SOFTWARE
Microsoft Excel
Zjištění počtu číselných položek v záznamech databáze

V některé databázi jsou pole, která nemusí být pro všechny záznamy vyplněné, nebo se postupně vyplňují. Při práci s takovou databází můžeme někdy hledat odpověď na otázku, kolik buněk je vyplněno, tzn. kolik záznamů má vyplněnou položky v určitém poli. Existují dvě možnosti pro zjišťování počtu vyplněných buněk: (1) Můžeme zjišťovat, kolik buněk určené oblasti je vyplněno nějakým údajem. 2) Můžeme zjišťovat, kolik buněk v označené oblasti obsahuje číslo. Tento námět ukazuje postup, při němž zjišťujeme, kolik buněk obsahuje číselný údaj.

Objednat
PŘEDMĚT
Zeměpis
ROČNÍK
všechny
HARDWARE
PC
Tiskárna
SOFTWARE
Microsoft Excel
Určení sady největších hodnot databáze

Při vyhodnocování databáze informací zeměpisného charakteru vyvstane někdy požadavek určit tři první záznamy, které mají vybranou položku největší. Nebo na druhé straně vyhledáváme sadu záznamů, které mají hodnotu vybrané položky nejmenší. Na řešení těchto požadavků je zaměřen tento námět. V databázi uvedené v ukázce bychom se mohli ptát: (1) Jaké jsou tři největší rozlohy států v databázi? (2) Jaké jsou tři nejmenší počty obyvatel ve státech databáze? Tento námět je zaměřen na použití funkce Large.

Objednat
PŘEDMĚT
Zeměpis
ROČNÍK
všechny
HARDWARE
PC
Tiskárna
SOFTWARE
Microsoft Excel
Určení tří nejmenších hodnot údajů v poli databáze

Při vyhodnocování databáze informací zeměpisného charakteru vyvstane někdy požadavek určit tři první záznamy, které mají vybranou položku největší. Nebo na druhé straně vyhledáváme sadu záznamů, které mají hodnotu vybrané položky nejmenší. Na řešení těchto požadavků je zaměřen tento námět. V databázi uvedené v ukázce bychom se mohli ptát: (1) Jaké jsou tři největší rozlohy států v databázi? (2) Jaké jsou tři nejmenší počty obyvatel ve státech databáze? Tento námět je zaměřen na použití funkce Small.

Objednat
PŘEDMĚT
Zeměpis
ROČNÍK
všechny
HARDWARE
PC
Tiskárna
SOFTWARE
Microsoft Excel
Vytvoření sady statistických údajů z velké databáze

V zeměpise učitel často pracuje s databázemi, které obsahují velké množství polí s číselnými údaji. Takové databáze mohou být např. přehled údajů o okresech České republiky, přehled států Evropy, přehled průmyslu ve vyspělých zemích atd. V takových databázích je možno vyhledávat konkrétní statistické údaje. Můžeme hledat údaje: nejmenší, největší, počet údajů určitého typu, atd. Tento námět ukazuje sadu možných údajů, které lze z databáze s číselnými údaji získat.

Objednat
PŘEDMĚT
Zeměpis
ROČNÍK
všechny
HARDWARE
PC
Tiskárna
SOFTWARE
Microsoft Excel