Určení pořadí záznamů databáze států podle počtu obyvatel

V databázi potřebujeme s jednotlivými údaji pracovat tak, aby se v ní každý uživatel snadno a rychle orientoval a našel bez problémů všechny základní údaje. K přehlednému zobrazení můžeme v databázi využít řazení údajů, podmíněné formátování údajů nebo funkce, které nám vyhodnotí zadané podmínky. Ke splnění uvedeno požadavku však často musíme databázi doplnit o nový sloupec, v němž budou údaje, které požadujeme. Tento námět je zaměřen na zobrazení pořadových čísel záznamů podle vybraného číselného pole.

Objednat
PŘEDMĚT
Zeměpis
ROČNÍK
všechny
HARDWARE
PC
Tiskárna
SOFTWARE
Microsoft Excel
Využití vyhledávácí funkce k zobrazení požadované informace z databáze

Pro efektivní přípravu různorodých prací pro žáky v zeměpise lze využít velké množství databází. Tyto databáze lze využít pro vyhledávání informací, pro textování, pro přípravu samostatných prací a celou řadu dalších činností podporujících práci žáků ve výuce. Velmi významnou funkcí v práci s databázemi v Excelu je funkce Svyhledat. Tato funkce má logiku, kterou si vysvětlíme na následujícím příkladu. Tento námět je zaměřen na ukázku použití funkce Svyhledat při práci s databází zeměpisných údajů.

Objednat
PŘEDMĚT
Zeměpis
ROČNÍK
všechny
HARDWARE
PC
Tiskárna
SOFTWARE
Microsoft Excel
Příprava oblastí pro zobrazení vyhledávaných dat z databáze

Databáze v zeměpisu jsou velmi použitelným nástrojem pro upevňování znalostí žáků o sadách informací o zeměpisných údajích, které mají stejnou strukturu. Jako příklad si uveďme např. databázi základních informací o státech Evropy. Taková databáze může obsahovat řadu údajů v jednotlivých polích databáze. Jedná se např. o následující údaje: název státu; hlavní město; nejvyšší hora; počet obyvatel; měna; atd. Častým úkolem, který mohou žáci provádět je vyhledání celé sady údajů k určenému záznamu databáze, v našem případě databáze států Evropy. Tento námět ukazuje postup přípravy oblasti v tabulce Excelu pro zobrazení komplexního záznamu databáze.

Objednat
PŘEDMĚT
Zeměpis
ROČNÍK
všechny
HARDWARE
PC
Tiskárna
SOFTWARE
Microsoft Excel
Nastavení nástroje ověřování dat k vkládání opakovaných dat do databáze

Má-li učitel fyziky zpracovanou databázi zeměpisných pojmů, může ji využít pro zobrazování požadovaných záznamů databáze. K tomu by měl mít připravenou oblast, do které budou tyto údaje zobrazovány. Důležitým krokem k zobrazení požadovaného záznamu v připravené oblasti je správné použití vyhledávací funkce. Tento námět je zaměřen na přípravu použití ověřování dat na zobrazení seznamu prvků databáze, podle kterých budeme pomocí vyhledávací funkce Svyhledat zobrazovat všechna pole požadovaného záznamu databáze do připravené tabulky.

Objednat
PŘEDMĚT
Zeměpis
ROČNÍK
všechny
HARDWARE
PC
Tiskárna
SOFTWARE
Microsoft Excel
Příprava pomocných údajů pro použití vyhledávací funkce v databázi

Pro vyhledávání a zobrazování záznamů databáze zeměpisných údajů často používáme funkci Svyhledat.. Chce-li však učitel zeměpisu připravit pomocí této funkce zobrazení velkého množství polí, je vhodné hledat cestu, která umožní co nejefektivnější kopírování vzorce do celé oblasti, kde se mají zobrazovat vyhledávaná data záznamu. Tento námět je zaměřen na zpracování pomocných parametrů, které umožní následně efektivní sestavení jednoho vzorce a jeho zkopírování do celé oblasti, v níž se má zobrazit záznam.

Objednat
PŘEDMĚT
Zeměpis
ROČNÍK
všechny
HARDWARE
PC
Tiskárna
SOFTWARE
Microsoft Excel