Úprava databáze pro vyhledávání podle různých sloupců I - komentáře

Pokud pracuje učitel přírodopisu s databázemi informací, potřebuje často v databázi vyhledat určité informace pomocí vyhledávacích funkcí. K tomu je třeba připravit data v databázi tak, aby bylo možno provádět vyhledávání podle různých sloupců, ne jenom podle sloupce, který je v databázi první. Taková databáze se stává méně přehledná. Je proto vhodné nějak zjednodušit orientaci v této databázi. Tento námět ukazuje, jak je možno pomocí poznámek označit jednotlivé oblasti doplněné databáze, které můžeme využít pro vyhledávání podle různých sloupců.

Objednat
PŘEDMĚT
Přírodopis
ROČNÍK
všechny
HARDWARE
PC
Tiskárna
SOFTWARE
Microsoft Excel
Úprava databáze pro vyhledávání podle různých sloupců II - pomocný řádek

Pokud pracuje učitel přírodopisu s databázemi informací, potřebuje často v databázi vyhledat určité informace pomocí vyhledávacích funkcí. K tomu je třeba připravit data v databázi tak, aby bylo možno provádět vyhledávání podle různých sloupců, ne jenom podle sloupce, který je v databázi první. Taková databáze se stává méně přehledná. Je proto vhodné nějak zjednodušit orientaci v této databázi. Tento námět ukazuje, jak je možno vytvořit pomocný řádek s čísly sloupců databáze, které můžeme s výhodou použít při sestavování funkce pro vyhledávání dat z databáze.

Objednat
PŘEDMĚT
Přírodopis
ROČNÍK
všechny
HARDWARE
PC
Tiskárna
SOFTWARE
Microsoft Excel
Úprava databáze pro vyhledávání podle různých sloupců III - barevné odlišení

Pokud pracuje učitel přírodopisu s databázemi informací, potřebuje často v databázi vyhledat určité informace pomocí vyhledávacích funkcí. K tomu je třeba připravit data v databázi tak, aby bylo možno provádět vyhledávání podle různých sloupců, ne jenom podle sloupce, který je v databázi první. Taková databáze se stává méně přehledná. Je proto vhodné nějak zjednodušit orientaci v této databázi. Tento námět ukazuje, jak je možno zajistit přehlednost rozšířené databáze pomocí stínování příslušných dílčích databázi. To nám umožní vyhledávat ve stejné databázi podle různých sloupců.

Objednat
PŘEDMĚT
Přírodopis
ROČNÍK
všechny
HARDWARE
PC
Tiskárna
SOFTWARE
Microsoft Excel
Generování náhodného pořadí dvojic přírodopisných pojmů

V přírodopisu je možno vytvořit velké množství dvojic pojmů, které na sebe logicky navazují. Tyto dvojice by žáci měli znát. Proto je vhodné hledat cesty, které pomohou žákovi v zapamatování si těchto dvojic. Na druhé straně můžeme znalost těchto vazeb mezi dvěma pojmy prověřit testem, v němž jeden pojem zadáme, a druhý pojem musí žák doplnit. Klasickou dvojicí, kterou by žák měl v přírodopisu umět, je název rostliny x skupina, do které rostlina patří. Takových dvojic lze nalézt velké množství. K tomu, aby mohl učitel snadno chystat příklady na procvičování, nebo prověřování znalosti dvojic pojmů je vhodné si založit databázi těchto dvojic. Problém však bývá s tím, jak z této databáze rychle vybrat ty dvojice, které budou v procvičování nebo v testu. K řešení tohoto problému je možné využít funkce, která generuje náhodné číslo. Tento námět ukazuje zajištění vygenerování náhodných čísel v řádcích, v nichž jsou vložena data záznamu databáze.

Objednat
PŘEDMĚT
Přírodopis
ROČNÍK
všechny
HARDWARE
PC
Tiskárna
SOFTWARE
Microsoft Excel
Přiřazení pořadového čísla k sadě náhodných čísel pomocí funkce Rank

Pro promíchání dvojic můžeme ke každé dvojici přiřadit náhodné číslo. Způsob generování náhodného čísla k jednotlivým dvojicím je probráno v příkladu 1. Potom by stačilo do testu nebo příkladů na procvičování vložit nejprve dvojici, která má největší náhodné číslo, potom dvojici, jejíž náhodné číslo je druhé největší, atd. Je tu jediný malý problém, že v desetinných číslech, která se vygenerovala, se lze velmi složitě orientovat. Řešením by bylo použití funkce, která umí určit pořadové číslo vygenerovaných čísel. Tento námět je zaměřen na ukázku přiřazení pořadových čísel jednotlivým náhodně vygenerovaných desetinných čísel.

Objednat
PŘEDMĚT
Přírodopis
ROČNÍK
všechny
HARDWARE
PC
Tiskárna
SOFTWARE
Microsoft Excel