Příprava databáze na vyhledávání podle pořadí náhodných čísel

Pomocí funkce NÁHČÍSLO a funkce RANK lze přiřadit každému záznamu databáze náhodně vygenerované pořadové číslo. Těchto pořadových čísel lze využít k výpisu záznamů do seznamu podle pořadových čísel od nejmenšího po největší pořadové číslo. Pokud jsme již při přípravě generování pořadových čísel neumístili tato čísla před záznamy, je nutné to nyní udělat. To znamená přenést vygenerovaná číslo do sloupce před záznamy databáze. Navíc je vhodné vždy vědět, jaké číslo je největší, aby se seznam záznamů zobrazil pouze v takovém počtu, jako je počet záznamů v databázi. Tento námět je zaměřen na postup přenosu pořadových čísel náhodně generovaných čísel do prvního sloupce, aby se podle tohoto sloupce dalo vyhledávat v databázi přírodopisných pojmů.

Objednat
PŘEDMĚT
Přírodopis
ROČNÍK
všechny
HARDWARE
PC
Tiskárna
SOFTWARE
Microsoft Excel
Vytvoření seznamu pořadových čísel podle velikosti v přírodopisné databázi

Pokud učitel má databázi a před prvním sloupcem záznamů databáze jsou vygenerovaná náhodně přeházená pořadová čísla, mohl by podle těchto pořadových čísel vybírat záznamy pro procvičování nebo testování znalostí žáků. Při velkém množství záznamů však neuspořádané pořadí pořadových čísel vede k nepřehlednosti. Navíc neumožňuje vybrat pouze prvních např. deset čísel podle pořadí. Řešením by bylo přenést záznamy na jiné místo tabulky tak, aby záznamy byly uspořádány podle vygenerovaných náhodných čísel. K tomu je ale třeba na zvoleném místě tabulky vytvořit řadu pořadových čísel, která byla přiřazena jednotlivým záznamům, ale tato čísla by měla být seřazena podle velikosti. Tento námět je zaměřen na vytvoření řady čísel srovnaných podle velikosti. Jedná se o pořadová čísla přiřazená k náhodně generovaným číslům u jednotlivých záznamů databáze.

Objednat
PŘEDMĚT
Přírodopis
ROČNÍK
všechny
HARDWARE
PC
Tiskárna
SOFTWARE
Microsoft Excel
Přiřazení záznamů databáze k pořadovým číslům podle velikosti

Jestliže v některém místě tabulky vytvoříme pořadová čísla vygenerovaných náhodných čísel přiřazených záznamům databáze, můžeme k těmto pořadovým číslům přiřadit záznamy, u kterých daná pořadová čísla jsou uvedena. Tím získáme seznam záznamů, které jsou v jiném (náhodném) pořadí, než jsme původně vkládali záznamy do databáze. Tento námět je zaměřen na ukázku postupu vytvoření přerovnané databáze záznamů podle náhodně vygenerovaných čísel.

Objednat
PŘEDMĚT
Přírodopis
ROČNÍK
všechny
HARDWARE
PC
Tiskárna
SOFTWARE
Microsoft Excel
Ověření dat při tvorbě databáze přírodopisných pojmů

Abychom v databázi zajistili vkládání pouze povolených nebo relevantních údajů, můžeme využít nástroje tabulkového procesoru, která se nazývá Ověření dat. Tato funkce dovolí do buněk vepsat nebo vložit pomocí rozbalovacího seznamu pouze data, která jsou ověřená uživatelem, Tato data jsou umístěna na stejném listu jako databáze, ale většinou skryta. Tento námět ukazuje možnos použití nástroje Ověření dat.

Objednat
PŘEDMĚT
Přírodopis
ROČNÍK
všechny
HARDWARE
PC
Tiskárna
SOFTWARE
Microsoft Excel
Automatické číslování při tvorbě databáze v přírodopisu

V databázi používáme různé pomocné údaje, abychom si usnadnili práci s databází a doplnění některých údajů automaticky. Proto k doplňování údajů, které nemusíme psát ručně, používáme funkce, aby při vyplnění některého z důležitých údajů doplnili údaje jiné. Tyto údaje jsou většinou pomůckou pro lepší orientaci v tabulce jako například pořadová čísla, datum, dny v týdnu a další. Tento námět je zaměřen na vytvoření automatického číslování záznamů databáze, které zajistí, že bude očíslován pouze řádek záznamu, který obsahuje data.

Objednat
PŘEDMĚT
Přírodopis
ROČNÍK
všechny
HARDWARE
PC
Tiskárna
SOFTWARE
Microsoft Excel