Zarovnání textových rámečků se stejným rozestupem

V předchozím příkladu jsme se naučili zarovnat tvary svisle pod sebe. Problém nastává, pokud budeme chtít umístit tvary tak, aby mezi nimi byla mezera o stejné velikosti. Pokud dosáhneme tohoto efektu, bude zobrazení tvarů na pracovním listě velmi esteticky umístěno a to přispěje k tomu, že pro žáky bude obsah pracovního listu přehledný. Tento námět je zaměřen na postup vložení sady stejných tvarů do textového dokumentu a nastavení zarovnání tvarů a stejných odstupů mezi nimi.

Objednat
PŘEDMĚT
Přírodopis
ROČNÍK
všechny
HARDWARE
PC
Tiskárna
SOFTWARE
Microsoft Word
Použití funkce Countif pro statistické vyhodnocení záznamů databáze

V přírodopisu může využít databáze, které obsahují kvantifikované pole nebo pole s opakujícími se hodnotami. Takové databáze umožňují použít statistické funkce k vyhodnocování záznamů a k vytváření různých sestav, které záznamy databáze charakterizují. Tento námět je zaměřen na použití statistické funkce Countif k zobrazení počtu záznamů, které splňují zadaný požadavek.

Objednat
PŘEDMĚT
Přírodopis
ROČNÍK
všechny
HARDWARE
PC
Tiskárna
SOFTWARE
Microsoft Excel
Použití funkce Počet2 pro statistické vyhodnocení záznamů databáze

V databázích v přírodopisu může často nastat situace, kdy některé položky polí nejsou vyplněny. V takovém případě může vyvstat otázka: „Kolik položek je v daném poli vyplněno?“ K zodpovězení této otázky můžeme s výhodou použít funkci Počet2. Tento námět ukazuje použití funkce Počet2 v databázi.

Objednat
PŘEDMĚT
Přírodopis
ROČNÍK
všechny
HARDWARE
PC
Tiskárna
SOFTWARE
Microsoft Excel
Určení počtu bylin s možným využitím listů

Databáze je charakteristická tím, že v některých polích se opakují hodnoty položek. To je podmínka pro to, aby bylo možno u databází provádět např. filtrování. Tato vlastnost také umožňuje v databázi spočítat počet záznamů, které obsahují shodnou hodnotu některé položky. Tento námět je zaměřen na použití funkce Countif pro spočítání položek se stejnou hodnotou.

Objednat
PŘEDMĚT
Přírodopis
ROČNÍK
všechny
HARDWARE
PC
Tiskárna
SOFTWARE
Microsoft Excel
Nalezení největší výšky bylin

V databázi, která obsahuje pole s číselnými hodnotami často, vyvstane dotaz, který z číselných údajů je největší. Excel nabízí funkce, které tyto hodnoty umí najít. Když je databáze rozsáhlá, bylo by vhodné, aby nalezené hodnoty byly v databázi barevně odlišeny. To vede k tomu, že v databázi rychle zjistíme umístění největší, respektive nejmenší hodnoty. Tento námět ukazuje použití funkce Max pro nalezení největších hodnot v poli.

Objednat
PŘEDMĚT
Přírodopis
ROČNÍK
všechny
HARDWARE
PC
Tiskárna
SOFTWARE
Microsoft Excel