Nalezení nejmenší výšky bylin

V databázi, která obsahuje pole s číselnými hodnotami často, vyvstane dotaz, který z číselných údajů je největší. Excel nabízí funkce, které tyto hodnoty umí najít. Když je databáze rozsáhlá, bylo by vhodné, aby nalezené hodnoty byly v databázi barevně odlišeny. To vede k tomu, že v databázi rychle zjistíme umístění největší, respektive nejmenší hodnoty. Tento námět ukazuje použití funkce Min pro nalezení nejmenších hodnot v poli.

Objednat
PŘEDMĚT
Přírodopis
ROČNÍK
všechny
HARDWARE
PC
Tiskárna
SOFTWARE
Microsoft Excel
Zjištění počtu bylin se společným znakem

V některých databázích může být v záznamech pole, které je u některých záznamů vyplněno a u dalších záznamů vyplněno není. V ukázce níže tuto vlastnost má pole využití pouze listů. Zde je u bylin, u kterých lze využít pouze listy napsáno ano a u ostatních je položka prázdná. Takové vyplnění pole umožňuje počítat, kolik záznamů má v poli uvedené slovo „ano“. Tento námět ukazuje možnost spočítání záznamů, které obsahují v jednom poli slovo „ano“.

Objednat
PŘEDMĚT
Přírodopis
ROČNÍK
všechny
HARDWARE
PC
Tiskárna
SOFTWARE
Microsoft Excel
Stanovení počtu číselných položek v databázi

V některé databázi jsou pole, která nemusí být pro všechny záznamy vyplněné, nebo se postupně vyplňují. Při práci s takovou databází můžeme někdy hledat odpověď na otázku, kolik buněk je vyplněno, tzn. kolik záznamů má vyplněnou položky v určitém poli. Existují dvě možnosti pro zjišťování počtu vyplněných buněk: (1) Můžeme zjišťovat, kolik buněk určené oblasti je vyplněno nějakým údajem. (2) Můžeme zjišťovat, kolik buněk v označené oblasti obsahuje číslo. Pojďme namodelovat příklad, kdy budeme zjišťovat, kolik buněk obsahuje číselný údaj. Tento námět ukazuje použití funkce Počet pro určení čísel v oblasti databáze.

Objednat
PŘEDMĚT
Přírodopis
ROČNÍK
všechny
HARDWARE
PC
Tiskárna
SOFTWARE
Microsoft Excel
Určení tří největších hodnot v databázi

Při vyhodnocování databáze informací přírodopisného charakteru vyvstane někdy požadavek určit tři první záznamy, které mají vybranou položku největší. Nebo na druhé straně vyhledáváme sadu záznamů, které mají hodnotu vybrané položky nejmenší. V níže uvedené databázi bychom se mohli ptát: (1) Jaké jsou tři největší výšky bylin v databázi? Tento námět je zaměřen na použití funkce Large.

Objednat
PŘEDMĚT
Přírodopis
ROČNÍK
všechny
HARDWARE
PC
Tiskárna
SOFTWARE
Microsoft Excel
Určení tří nejmenších hodnot v databázi

Při vyhodnocování databáze informací přírodopisného charakteru vyvstane někdy požadavek určit tři první záznamy, které mají vybranou položku největší. Nebo na druhé straně vyhledáváme sadu záznamů, které mají hodnotu vybrané položky nejmenší. V níže uvedené databázi bychom se mohli ptát:  (1) Jaké jsou tři nejmenší výšky bylin v databázi? Tento námět je zaměřen na použití funkce Small.

Objednat
PŘEDMĚT
Přírodopis
ROČNÍK
všechny
HARDWARE
PC
Tiskárna
SOFTWARE
Microsoft Excel