Návrh databáze pro určování podle klíče

Jednou skupinou dovedností, které jsou zařazeny do výuky přírodopisu, je práce s klíčem pro určování prvků v přírodě. Práce s klíčem je založena na faktu, že prvky v přírodě mají jednoznačně identifikovatelné znaky. Lze sestavit systém kroků, které vedou k postupnému určování splnění jednotlivých znaků. To vede ke konečnému určení jednoznačného názvu přírodního prvku. Žáci by měli zvládnout práci s klíčem. To je povede k nácviku schopnosti identifikovat a pojmenovat jednotlivé znaky přírodních prvků a v konečném důsledku k orientaci v přírodě. První krok, který při využití Excelu pro tvorbu klíče, musí učitel udělat, je návrh struktury databáze podkladů pro klíč. Tento námět je zaměřen na základní kroky při určování struktury databáze podkladů pro určování přírodních prvků podle klíče.

Objednat
PŘEDMĚT
Přírodopis
ROČNÍK
všechny
HARDWARE
PC
Tiskárna
SOFTWARE
Microsoft Excel
Vytvoření databáze pro určování podle klíče - struktura

Jednou skupinou dovedností, které jsou zařazeny do výuky přírodopisu, je práce s klíčem pro určování prvků v přírodě. Práce s klíčem je založena na faktu, že prvky v přírodě mají jednoznačně identifikovatelné znaky. Lze sestavit systém kroků, které vedou k postupnému určování splnění jednotlivých znaků. To vede ke konečnému určení jednoznačného názvu přírodního prvku. Žáci by měli zvládnout práci s klíčem. To je povede k nácviku schopnosti identifikovat a pojmenovat jednotlivé znaky přírodních prvků a v konečném důsledku k orientaci v přírodě. V tomto námětu je ukázán postup vytvoření vlastní databáze podkladů předem připravené struktury databáze.

Objednat
PŘEDMĚT
Přírodopis
ROČNÍK
všechny
HARDWARE
PC
Tiskárna
SOFTWARE
Microsoft Excel
Ruční vkládání dat do databáze

Pro procvičování učiva v přírodopisu je vhodné vytvořit větší množství databází v Excelu. Tyto databáze můžeme využít pro vytvoření prací žáků. Dále lze databázi využít pro přípravu testů, vyhledávání informací, statistické vyhodnocování prvků databáze a k mnoha dalších činností. Do databáze lze data vkládat různými způsoby. Tento námět je zaměřen na poznámky k ručnímu vkládání dat do databáze.

Objednat
PŘEDMĚT
Přírodopis
ROČNÍK
všechny
HARDWARE
PC
Tiskárna
SOFTWARE
Microsoft Excel
Automatické číslování kroků k určování podle klíče

Pro procvičování učiva v přírodopisu je vhodné vytvořit větší množství databází v Excelu. Tyto databáze můžeme využít pro vytvoření prací žáků. Dále lze databázi využít pro přípravu testů, vyhledávání informací, statistické vyhodnocování prvků databáze a k mnoha dalších činností. Do databáze lze data vkládat různými způsoby. Tento námět je zaměřen na poznámky k automatickému číslování kroků databáze.

Objednat
PŘEDMĚT
Přírodopis
ROČNÍK
všechny
HARDWARE
PC
Tiskárna
SOFTWARE
Microsoft Excel
Automatické číslování řádků databáze pro klíč

Jednou skupinou dovedností, které jsou zařazeny do výuky přírodopisu, je práce s klíčem pro určování prvků v přírodě. Práce s klíčem je založena na faktu, že prvky v přírodě mají jednoznačně identifikovatelné znaky. Lze sestavit systém kroků, které vedou k postupnému určování splnění jednotlivých znaků. To vede ke konečnému určení jednoznačného názvu přírodního prvku. Žáci by měli zvládnout práci s klíčem. To je povede k nácviku schopnosti identifikovat a pojmenovat jednotlivé znaky přírodních prvků a v konečném důsledku k orientaci v přírodě. Námět je zaměřen na vytvoření automatického vkládání pořadových čísel záznamů pomocí vnořené funkce.

Objednat
PŘEDMĚT
Přírodopis
ROČNÍK
všechny
HARDWARE
PC
Tiskárna
SOFTWARE
Microsoft Excel