Editace vzorce v tabulce

Po vytvoření vzorce v tabulkovém procesoru, může nastat situace, že zjistíme dle kontroly, že je vzorec špatně vytvořený, nebo požadujeme jeho úpravu pro výpočet. V některých komplikovanějších vzorcích je proto vhodné vzorec pouze editovat a ne ho vytvářet celý znovu od začátku. Toto řešení je spíše pro uživatele, kteří se dobře orientují v problematice a fungování vzorců.

Objednat
PŘEDMĚT
Fyzika
ROČNÍK
všechny
HARDWARE
PC
Tiskárna
SOFTWARE
Microsoft Excel
Úprava rozměrů sloupců v tabulce po vložení dat

Po vložení dat do buněk je v některých případech potřeba zajistit viditelnost a přehlednost všech údajů v tabulce. Tento krok potřebujeme při nastavení rozměrů výšky řádku a šířky sloupce umět nastavit, pro lepší vzhled tabulky pro tisk i při lepší přehled v údajích v tabulce.

Objednat
PŘEDMĚT
Fyzika
ROČNÍK
osmý
HARDWARE
PC
Tiskárna
SOFTWARE
Microsoft Excel
Nastavení jednotného formátu buněk

V databázi pojmů potřebujeme nastavit všechny parametry postupně přidávaných položek pomocí stejných parametrů. Protože v databázi dochází k přidávání s postupným probíráním učiva, abychom se nemuseli zabývat neustálým formátováním, lze nastavit základní parametry všechny současně před vytvořením tabulky s databází.

Objednat
PŘEDMĚT
Fyzika
ROČNÍK
všechny
HARDWARE
PC
Tiskárna
SOFTWARE
Microsoft Excel
Generování značek pro vzorec

Pro nácvik počítání fyzikálních veličin pomocí vzorců můžeme připravit tabulku, kde jednoduchým způsobem přepneme vzorce, které chceme s žáky procvičit. Je však třeba, aby tyto vzorce měly stejný počet veličin a stejný způsob výpočtu. Takovou skupinu tvoří např. vzorce: p = W : t I = U : R R = U : I

Objednat
PŘEDMĚT
Fyzika
ROČNÍK
osmý
HARDWARE
PC
Tiskárna
SOFTWARE
Microsoft Excel
Příprava tabulky pro vytváření grafu

Fyzika je velmi vhodným předmětem, v němž lze v celé řadě fyzikálních jevů měřit fyzikální veličiny a pro ně následně sestavit graf změny jednotlivých fyzikálních veličin. Často však je třeba tabulku měřených veličin upravit nebo doplnit tak, aby bylo možno vytvořit graf, který požadujeme. Podívejme se na úpravy, které bychom mohli u tabulky zjištěných údajů doplnit. V ukázce je sada údajů z jízdního řádu pražského metra na červené lince.

Objednat
PŘEDMĚT
Fyzika
ROČNÍK
sedmý
HARDWARE
PC
Tiskárna
SOFTWARE
Microsoft Excel