Vytvoření řady čísel s větším skokem

V některých případech v tabulce potřebujeme vytvořit řadu, například u testování veličin nebo pro různá měření. Řady nemusí být vytvořeny pouze postupně 1,2,3,…, ale mohou být vytvořeny řady sudých čísel nebo u času například po 10 vteřinách či 50 metrech.

Objednat
PŘEDMĚT
Fyzika
ROČNÍK
všechny
HARDWARE
PC
Tiskárna
SOFTWARE
Microsoft Excel
Vložení nadpisu do grafu

Graf vytváříme pro přehledné zobrazení a vyjádření určitého typu hodnot, pro všechny uživatele, aby bylo dobře viditelné, jak se měnili jednotlivé položky. Většinou je graf umístěn vedle tabulky s hodnotami. Může být, ale z důvodu větší přehlednosti umístěn také na samostatném listu. Potom je vhodné do něj vložit všechny potřebné popisky, aby uživatel při jeho prohlížení měl přehled.

Objednat
PŘEDMĚT
Fyzika
ROČNÍK
všechny
HARDWARE
PC
Tiskárna
SOFTWARE
Microsoft Excel
Vložení popisku do obrázku

Ve formulářích používáme obrázky pro vytvoření názorné ukázky určité situace nebo předmětu, popisek do obrázku vkládáme proto, abychom popsali situaci na obrázku, nebo abychom vytvořili prostor pro zápis názvu nebo pojmu, který požadujeme.

Objednat
PŘEDMĚT
Zeměpis
ROČNÍK
všechny
HARDWARE
PC
Tiskárna
SOFTWARE
Microsoft Word
Vytvoření databáze geografů pro samostatnou práci žáků

Jednou z oblastí práce ve vyučovací hodině zeměpisu může být práce s databází informací, které lze charakterizovat sadou dílčích informací. Takovou databázi v zeměpisu je vhodné vytvořit v Excelu. Problém nastává v případě, že popisné informace mohou být rozsáhlé a pokud učitel bude využívat pouze základní možnosti programu Excel, nebudou informace v databázi přehledné. Dalším problémem může být potřeba učitele v buňkách text strukturovat, aby byl přehlednější. Tento námět ukazuje možnou úpravu informací, které mají větší rozsah a jsou strukturované. Výsledkem použití vhodných nástrojů, které nabízí Excel, bude přehledné zobrazení, v němž se bude učitel i žáci rychle orientovat. Přehlednost informací je zejména dána volbou většího a zvýrazněného písma, kterým jsou napsány pojmy, které žáci vyhledávají. Dalším prvkem, který povede k přehlednosti je výrazné oddělení dvou různých typů informací, které jsou v jedné buňce. Navíc bude možno takové informace vytisknout a získat kvalitní a přehledný podklad pro práci žáků.

Objednat
PŘEDMĚT
Zeměpis
ROČNÍK
šestý
HARDWARE
PC
Tiskárna
SOFTWARE
Microsoft Excel
Automatické číslování databáze zvířat pomocí vnořené funkce Počet2

Učitel zeměpisu velmi často pracuje s informacemi databázového charakteru. Pro podporu efektivní výuky je vhodné, pokud si učitel jednotlivé databáze zpracuje např. v Excelu. Při zpracování databází je vhodné jednotlivé záznamy očíslovat. Učitel, který aktivně vytváří databáze, by měl hledat a využívat takové nástroje, které mu umožní zpracovávat a využívat databáze bez zbytečné ztráty času. Číslování záznamů databáze je možné dělat ručně. U takového číslování hrozí vznik chyby při psaní (špatný zápis čísla). Navíc vznikne problém, pokud některý záznam z databáze vypustíme. Je proto třeba hledat cestu, jak zajistit číslování automatické. Tento námět ukazuje zajištění automatického číslování záznamů s použitím funkce Když a v ní vnořené funkce Počet2.

Objednat
PŘEDMĚT
Zeměpis
ROČNÍK
sedmý
HARDWARE
PC
Tiskárna
SOFTWARE
Microsoft Excel