Vytvoření databáze terminologie v chemii pro práci žáků

Pro procvičování učiva je vhodné učit žáky pracovat s databází chemických pojmů a jejich popisu. Databázi v chemii je vhodné vytvořit v Excelu. Problém nastává v případě, že popisné informace mohou být rozsáhlé a pokud učitel bude využívat pouze základní možnosti programu Excel, nebudou informace v databázi přehledné. Dalším problémem může být potřeba učitele v buňkách text strukturovat, aby byl přehlednější. Tento námět ukazuje možnou úpravu informací, které mají větší rozsah. Výsledkem použití vhodných nástrojů, které nabízí Excel, bude přehledné zobrazení, v němž se bude učitel i žáci rychle orientovat. Přehlednost informací je zejména dána volbou většího a zvýrazněného písma, kterým jsou napsány pojmy, které žáci vyhledávají. Dalším prvkem, který povede k přehlednosti je výrazné oddělení dvou různých typů informací, které jsou v jedné buňce. Navíc bude možno takové informace vytisknout a získat kvalitní a přehledný podklad pro práci žáků.

Objednat
PŘEDMĚT
Chemie
ROČNÍK
osmý
HARDWARE
PC
Tiskárna
SOFTWARE
Microsoft Excel
Vytvoření databáze terminologie v zeměpise pro práci žáků

Pro procvičování učiva je vhodné učit žáky pracovat s databází zeměpisných pojmů a jejich popisu. Databázi v chemii je vhodné vytvořit v Excelu. Problém nastává v případě, že popisné informace mohou být rozsáhlé a pokud učitel bude využívat pouze základní možnosti programu Excel, nebudou informace v databázi přehledné. Dalším problémem může být potřeba učitele v buňkách text strukturovat, aby byl přehlednější. Tento námět ukazuje možnou úpravu informací, které mají větší rozsah. Výsledkem použití vhodných nástrojů, které nabízí Excel, bude přehledné zobrazení, v němž se bude učitel i žáci rychle orientovat. Přehlednost informací je zejména dána volbou většího a zvýrazněného písma, kterým jsou napsány pojmy, které žáci vyhledávají. Dalším prvkem, který povede k přehlednosti je výrazné oddělení dvou různých typů informací, které jsou v jedné buňce. Navíc bude možno takové informace vytisknout a získat kvalitní a přehledný podklad pro práci žáků.

Objednat
PŘEDMĚT
Zeměpis
ROČNÍK
devátý
HARDWARE
PC
Tiskárna
SOFTWARE
Microsoft Excel
Automatické číslování databáze střední délky života pomocí vnořené funkce Počet

Velké množství informací z oblasti zeměpisu lze zpracovat do databáze. Databáze je v zeměpisu velmi užitečný nástroj, který lze efektivně využít pro podporu výuky. Učitel, který aktivně vytváří databáze, by měl hledat a využívat takové nástroje, které mu umožní zpracovávat a využívat databáze bez zbytečné ztráty času. Jednou z činností, která je při zpracování databáze výhodná, je číslování jednotlivých záznamů. To jde dělat ručně. U takového číslování hrozí vznik chyby při psaní (špatný zápis čísla). Navíc vznikne problém, pokud některý záznam z databáze vypustíme. Je proto třeba hledat cestu, jak zajistit číslování automatické. Tento námět ukazuje zajištění automatického číslování záznamů s použitím funkce Když a v ní vnořené funkce Počet.

Objednat
PŘEDMĚT
Zeměpis
ROČNÍK
osmý
HARDWARE
PC
Tiskárna
SOFTWARE
Microsoft Excel
Automatické číslování databáze pojmů prvků reliéfů pomocí vnořené funkce Počet2

Učitel zeměpisu může pro nácvik znalosti pojmů využít. Při výuce znalostí spojených s reliéfem Země a jednotlivých částí Země je možno vytvořit velké množství menších databází a ty používat pro podporu výuky. Při zpracování databází je vhodné jednotlivé záznamy očíslovat. Učitel, který aktivně vytváří databáze, by měl hledat a využívat takové nástroje, které mu umožní zpracovávat a využívat databáze bez zbytečné ztráty času. Číslování záznamů databáze je možné dělat ručně. U takového číslování hrozí vznik chyby při psaní (špatný zápis čísla). Navíc vznikne problém, pokud některý záznam z databáze vypustíme. Je proto třeba hledat cestu, jak zajistit číslování automatické. Tento námět ukazuje zajištění automatického číslování záznamů s použitím funkce Když a v ní vnořené funkce Počet2.

Objednat
PŘEDMĚT
Zeměpis
ROČNÍK
sedmý
HARDWARE
PC
Tiskárna
SOFTWARE
Microsoft Excel
Automatické číslování databáze prvků pomocí vnořené funkce Počet

Databáze je v chemii velmi užitečný nástroj, který lze efektivně využít pro podporu výuky. Učitel, který aktivně vytváří databáze, by měl hledat a využívat takové nástroje, které mu umožní zpracovávat a využívat databáze bez zbytečné ztráty času. Jednou z činností, která je při zpracování databáze výhodná, je číslování jednotlivých záznamů. To jde dělat ručně. U takového číslování hrozí vznik chyby při psaní (špatný zápis čísla). Navíc vznikne problém, pokud některý záznam z databáze vypustíme. Je proto třeba hledat cestu, jak zajistit číslování automatické. Tento námět ukazuje zajištění automatického číslování záznamů s použitím funkce Když a v ní vnořené funkce Počet.

Objednat
PŘEDMĚT
Chemie
ROČNÍK
devátý
HARDWARE
PC
Tiskárna
SOFTWARE
Microsoft Excel