Automatické číslování seznamu vzorců pomocí vnořené funkce Počet2

Učitel chemie může pro nácvik znalosti vzorců používat kartičky. Pro jejich tvorbu je vhodné využít databázi a následně pomocí hromadné korespondence tisknout kartičky na procvičování. Při zpracování databází je vhodné jednotlivé záznamy očíslovat. Učitel, který aktivně vytváří databáze, by měl hledat a využívat takové nástroje, které mu umožní zpracovávat a využívat databáze bez zbytečné ztráty času. Číslování záznamů databáze je možné dělat ručně. U takového číslování hrozí vznik chyby při psaní (špatný zápis čísla). Navíc vznikne problém, pokud některý záznam z databáze vypustíme. Je proto třeba hledat cestu, jak zajistit číslování automatické. Tento námět ukazuje zajištění automatického číslování záznamů s použitím funkce Když a v ní vnořené funkce Počet2.

Objednat
PŘEDMĚT
Chemie
ROČNÍK
osmý
HARDWARE
PC
Tiskárna
SOFTWARE
Microsoft Excel
Nastavení stylů odstavců

Styly odstavců uživateli pomáhají s nastavením jednotného vzhledu textu a dokumentů. Lze je nastavit pro jeden dokument nebo obecně pro dokumenty všechny. Styl odstavce obsahuje nastavení všech parametrů pro úpravu textu. Usnadňuje a zrychluje práci s dokumenty.

Objednat
PŘEDMĚT
Zeměpis
ROČNÍK
všechny
HARDWARE
PC
Tiskárna
SOFTWARE
Microsoft Word
Automatické číslování databáze zvířat pomocí vnořené funkce Počet

Databáze je v přírodopisu velmi užitečný nástroj, který lze efektivně využít pro podporu výuky. Učitel, který aktivně vytváří databáze, by měl hledat a využívat takové nástroje, které mu umožní zpracovávat a využívat databáze bez zbytečné ztráty času. Jednou z činností, která je při zpracování databáze výhodná, je číslování jednotlivých záznamů. To jde dělat ručně. U takového číslování hrozí vznik chyby při psaní (špatný zápis čísla). Navíc vznikne problém, pokud některý záznam z databáze vypustíme. Je proto třeba hledat cestu, jak zajistit číslování automatické. Tento námět ukazuje zajištění automatického číslování záznamů s použitím funkce Když a v ní vnořené funkce Počet.

Objednat
PŘEDMĚT
Přírodopis
ROČNÍK
sedmý
HARDWARE
PC
Tiskárna
SOFTWARE
Microsoft Excel
Automatické číslování databáze zvířat pomocí vnořené funkce Počet2

Učitel přírodopisu velmi často pracuje s informacemi databázového charakteru. Pro podporu efektivní výuky je vhodné, pokud si učitel jednotlivé databáze zpracuje např. v Excelu. Při zpracování databází je vhodné jednotlivé záznamy očíslovat. Učitel, který aktivně vytváří databáze, by měl hledat a využívat takové nástroje, které mu umožní zpracovávat a využívat databáze bez zbytečné ztráty času. Číslování záznamů databáze je možné dělat ručně. U takového číslování hrozí vznik chyby při psaní (špatný zápis čísla). Navíc vznikne problém, pokud některý záznam z databáze vypustíme. Je proto třeba hledat cestu, jak zajistit číslování automatické. Tento námět ukazuje zajištění automatického číslování záznamů s použitím funkce Když a v ní vnořené funkce Počet2.

Objednat
PŘEDMĚT
Přírodopis
ROČNÍK
šestý
HARDWARE
PC
Tiskárna
SOFTWARE
Microsoft Excel
Automatické přiřazení kódu k záznamu podle hodnoty jednoho pole

Databáze, která obsahuje opakované nebo číselné údaje v polích záznamů, umožňuje vytvářet statistické výstupy, s kterými mohou žáci aktivně pracovat. Pro podporu efektivní výuky je vhodné, pokud si učitel jednotlivé databáze zpracuje např. v Excelu. Při zpracování databází, v nichž budeme chtít provádět různé statistická vyhodnocování nebo vyhledávání, je třeba, aby údaje, na které se budeme odvolávat při počítání nebo vyhledávání, byly přesně zadány. Učitel, který aktivně vytváří databáze, by měl hledat a využívat takové nástroje, které mu umožní zpracovávat a využívat databáze bez zbytečné ztráty času. Zadávání všech položek záznamů v databázi je možné dělat ručně. U takového zadávání hrozí vznik chyby při psaní (špatný opis údaj - překlep). Takový údaj potom není možno pomocí nástrojů Excelu vyhledat nebo započítat k ostatním. Je proto třeba hledat cestu, jak zajistit přesné zanesení údaje do databáze, abychom se vyvarovali překlepu. Tento námět ukazuje zajištění výše uvedeného požadavku použitím ověřování dat a vyhledávání.

Objednat
PŘEDMĚT
Přírodopis
ROČNÍK
sedmý
HARDWARE
PC
Tiskárna
SOFTWARE
Microsoft Excel