Nadpisy s rámečkem – sada 1

Námět ukazuje možné formátování nadpisů v pracovních materiálech. Hlavním znakem námětu je použití jednotného prvků pro různé úrovně nadpisů. Tímto prvkem je ohraničení nadpisu, stínování prostoru ohraničení a použití jednotné velikosti rámečků pro různé úrovně nadpisů.

Objednat
PŘEDMĚT
Přírodopis
ROČNÍK
všechny
HARDWARE
PC
Tiskárna
SOFTWARE
Microsoft Word
Kombinovaná sada nadpisů – sada 2

Námět ukazuje další sadu nadpisů. Tyto nadpisy lze charakterizovat tím, že obsahují kombinaci nadpisů, u nichž je celý řádek zvýrazněn stínováním s tzv. přechodovou barvou a jeden typ nadpisu je bez stínování. Nadpisy se z pohledu parametrů písma liší velikostí písma. Všechny tyto nadpisy si může učitel nadefinovat jako vlastní sadu stylů, což zefektivní tvorbu podkladů pro výuku.

Objednat
PŘEDMĚT
Přírodopis
ROČNÍK
všechny
HARDWARE
PC
Tiskárna
SOFTWARE
Microsoft Word
Vložení rozsáhlého popisu živočišných druhů do tabulky Excelu

Pro procvičování učiva je vhodné učit žáky pracovat s databází přírodovědných informací. Databázi v přírodopisu je vhodné vytvořit v Excelu. Problém nastává v případě, že popisné informace mohou být rozsáhlé a pokud učitel bude využívat pouze základní možnosti programu Excel, nebudou informace v databázi přehledné. Tento námět ukazuje možnou úpravu informací, které mají větší rozsah. Výsledkem použití vhodných nástrojů, které nabízí Excel, bude přehledné zobrazení, v němž se bude učitel i žáci rychle orientovat. Přehlednost informací je zejména dána volbou většího a zvýrazněného písma, kterým jsou napsány pojmy, které žáci vyhledávají. Navíc bude možno takové informace vytisknout a získat kvalitní a přehledný podklad pro práci žáků.

Objednat
PŘEDMĚT
Přírodopis
ROČNÍK
osmý
HARDWARE
PC
Tiskárna
SOFTWARE
Microsoft Excel
Nadpisy s využitím možností číslování – sada 3

Námět je vhodným řešením pro pracovní listy, které jsou založeny na tom, že obsahují hlavní nadpis a dále sadu úkolů. Můžeme pro tyto dva prvky nadefinovat samostatné styly odstavců. Názvy úkolů se v tomto námětu postupně číslují automaticky. Číslování navazuje na číslování předchozího úkolu.

Objednat
PŘEDMĚT
Přírodopis
ROČNÍK
všechny
HARDWARE
PC
Tiskárna
SOFTWARE
Microsoft Word
Vytváření sloupců pomocí tabulátorů

Častým případem v obsahu pracovních listů je zápis informací, které tvoří sloupce. Vytvoření sloupců lze provést pomocí opakovaného stisku klávesy Tab. To je však málo efektivní způsob, který může při vloženém delším textu do jednoho sloupce způsobit problémy. Jedním z řešení je vložit na pravítko tabulátorové zarážky, které umístíme na přesné místo, kde požadujeme sloupce. Navíc je při tomto přístupu výhoda, že můžeme volit zarovnání vlevo, na střed a vpravo.

Objednat
PŘEDMĚT
Přírodopis
ROČNÍK
všechny
HARDWARE
PC
Tiskárna
SOFTWARE
Microsoft Word