Vytváření sloupců pomocí tabulky

Častým případem v obsahu pracovních listů je zápis informací, které tvoří sloupce. Vytvoření sloupců lze provést pomocí opakovaného stisku klávesy Tab. To je však málo efektivní způsob, který může při vloženém delším textu do jednoho sloupce způsobit problémy. Jedním z řešení je vytvoření sloupců pomocí tabulky. Po ukončení vkládání nastavíme hranice tabulky bez barvy. Výsledný efekt bude vytvářet dojem, že sloupce jsou nastaveny pomocí tabulátorů. Výhodou tohoto řešení je, že buňky tabulky „udrží“ informace v prostoru, který buňka zabírá.

Objednat
PŘEDMĚT
Přírodopis
ROČNÍK
všechny
HARDWARE
PC
Tiskárna
SOFTWARE
Microsoft Word
Kombinace stylu odstavce číslování a tabulátorů

Při zpracování úkolů pro žáky dosáhneme zajímavých efektů kombinací více parametrů. Lze např. vytvořit text se stylem číslování a na jednotlivých řádcích číslovaného textu vytvářet sloupce s využitím tabulátorů. V takovém případě kombinujeme číslování a tabulátory. Přitom je výhodné na pravítko vložit vlastní tabulátorové zarážky, protože ty umožní nastavit posun textu na přesné místo, které odpovídá šířce textu. Pokud použijeme přednastavené tabulátory, nemusí většinou vyhovovat potřebnému odskoku textu a práce je ztížena.

Objednat
PŘEDMĚT
Přírodopis
ROČNÍK
všechny
HARDWARE
PC
Tiskárna
SOFTWARE
Microsoft Word
Výřez obrázku v kombinaci s původním obrázkem

Při zpracování pracovních listů velmi často používáme obrázky. Je třeba obrázky zpracovat různým způsobem. Práce s obrázkem nám dávají široké možnosti. Důležité při tom je znát maximální možnosti úpravy obrázků a nastavení jejich parametrů. V ukázce je použit obrázek a z něj je udělán výřez, který obrázek částečně překrývá. Tím dosáhneme zajímavého efektu. Výřez vytvořený v ukázce lze vytvořit v jiných programech a následně přenést do Wordu, ale lze jej provést přímo v programu Word.

Objednat
PŘEDMĚT
Přírodopis
ROČNÍK
všechny
HARDWARE
PC
SOFTWARE
Microsoft Word
Vložení rozsáhlého popisu živočišných druhů do tabulky Excelu

Pokud učitel přírodopisu zpracovává databázi informací popisující vybrané prvky přírody, je vhodné vytvořit tuto databázi v Excelu. Problém nastává v případě, že popisné informace mohou být rozsáhlé a pokud učitel bude využívat pouze základní možnosti programu Excel, nebudou informace v databázi přehledné. Tento námět ukazuje možnou úpravu informací, které mají větší rozsah. Výsledkem použití vhodných nástrojů, které nabízí Excel, bude přehledné zobrazení, v němž se bude učitel i žáci rychle orientovat. Navíc bude možno takové informace vytisknout a získat kvalitní a přehledný podklad pro práci žáků.

Objednat
PŘEDMĚT
Přírodopis
ROČNÍK
šestý
HARDWARE
PC
Tiskárna
SOFTWARE
Microsoft Excel
Pravidla sestavení databáze zeměpisných prvků

Tento námět je zaměřen na ukázku možné struktury komplexní databáze, kterou je možno vytvořit a použít při zadávání práce s reliéfy vybrané zeměpisné oblasti v rámci procvičování znalostí zeměpisu. Databáze vychází z toho, že jedním z hlavních poznatků, které musí zvládnout žáci při výuce zeměpisu, je schopnost orientovat se v tzv. slepých mapách a určit přibližné místo a název zeměpisného prvku.

Objednat
PŘEDMĚT
Zeměpis
ROČNÍK
všechny
HARDWARE
PC
Tiskárna
SOFTWARE
Microsoft Excel