Objednání

Praktický příklad: Vytvoření databáze vědců v oblasti jaderné fyziky pro samostatnou práci žáků.