Objednání

Praktický příklad: Vytvoření databáze terminologie v zeměpise pro práci žáků.