Objednání

Praktický příklad: Použití funkce Rank k přiřazení pořadových čísel podle velikosti.