Objednání

Praktický příklad: Použití funkce Rank pro popis dat v databázi zeměpisných informací.