Objednání

Praktický příklad: Využití vyhledávácí funkce k zobrazení požadované informace z databáze.