Objednání

Praktický příklad: Určení pořadového čísla náhodných čísel v zeměpisné databázi.